Skalnik statilinus – motyl z wydm

Kilka tygodni temu informowaliśmy Państwa o rzadkich gatunkach motyli Słowińskiego Parku Narodowego, występujących w środowisku podmokłym, takich jak, np. torfowiska. Dziś chcemy przedstawić inny ciekawy gatunek o zupełnie innych preferencjach siedliskowych. Jest nim skalnik statilinus Hipparchia statilinus. Gatunek związany z wydmami nadmorskimi i śródlądowymi, odsłoniętymi piaszczyskami w środku borów sosnowych, wrzosowiskami, piaszczystymi ugorami. Warto nadmienić, że motyl ten, pojawia w jednym pokoleniu od sierpnia do połowy września i najczęściej możemy go spotkać w pobliżu takich gatunków roślin jak: wrzos zwyczajny Calluna vulgaris i odm. nadmorska jastrzębca baldaszkowego Hieracium umbellatum var. dunense. Gąsienice żyją na szczotlisze siwej Corynephorus canescens i kostrzewie owczej Festuca ovina. Ciekawostką jest to, że postaci larwalne żerują w nocy na w/w roślinach pokarmowych. Dorosłe (imago) motyle chętnie siadają na rozgrzanym piasku i dają się wtedy łatwo obserwować. W ich towarzystwie możemy nierzadko spotkać innego przedstawiciela tego samego rodzaju Skalnika semele Hipparchia semele. Ten gatunek zaobserwować można, w oprócz wcześniej wymienionych środowiskach, na skrajach suchych borów sosnowych, zrębach, kserotermicznych murawach oraz żwirowniach.  W Polsce skalnik statilinus jest zagrożony z powodu dużego rozproszenia stanowisk i naturalnej sukcesji wtórnej. Znajduje się w Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Należy nadmienić, że populacja tego gatunku w Słowińskim Parku Narodowym, dzięki dogodnym siedliskom, jest stabilna i nie zagrożona.


Grzegorz Jędro

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..