Plaże w Słowińskim Parku Narodowym

tytulOd kilku tygodni emocje mieszkańców oraz przyjezdnych wzbudza nowy element oznakowania w Parku Narodowym - umieszczone na plażach tablice informujące o zasięgu stref plażowania i zabraniające wstępu do obszaru ochrony ścisłej.

Przepraszamy, mieszkańców i gości, za niefortunne sformułowanie „wstęp wzbroniony” użyte na oznakowaniu obszaru ochrony ścisłej, zamiast informacji dotyczącej zasad ochrony tego miejsca. Ufamy, że nasi Goście wiedzą jakie zasady obowiązują w Parku i nie jest konieczne stosowanie określeń, które ze względu na historię naszego kraju nasuwają złe skojarzenia.

Zagłębiając się w szczegóły „stref plażowania” chcemy przypomnieć, iż takowe obszary były wyznaczone od wielu lat, jednakże bez wyraźnego oznakowania. Być może dlatego wiele osób ze zdziwieniem przyjęło nową dla nich informację. Plażowanie wiąże się z określonymi potrzebami Gości, w tym sanitarnymi, musi więc odbywać się w miejscach, które umożliwiają dowóz toalet przenośnych, systematyczne sprzątanie, dojazd karetki pogotowia i organizację punktu ratownictwa. Strefa plażowania dotyczy wiec sytuacji kiedy długotrwale przebywamy na plaży w jednym miejscu. Nadal możecie się Państwo poruszać wzdłuż szlaków, tak jak było to do tej pory, od Łeby do Rowów. Po drodze możecie, jak zawsze, wypoczywać. Tylko prosimy nie śmiećcie, nie zanieczyszczajcie plaż, nie wchodźcie na wydmy. Zanim wyruszycie w drogę musicie pamiętać, że czeka Was kilkanaście kilometrów marszu. Kolejne miejsca do plażowania, przy których znajdują się toalety i do których jest możliwość dojazdu służb ratowniczych znajdziecie w Rowach i Łebie.

Kontrowersje miało rozwiać spotkanie, które odbyło się 21 lipca z inicjatywy urzędu Gminy, mieszkańców i naszej w budynku GOK w Smołdzinie. O tym jak istotnie było to wydarzenie dla społeczności lokalnej świadczyła wysoka frekwencja zainteresowanych. Instytucje publiczne reprezentowały władze gminne oraz pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego. Ponadto zjawili się aktualni i byli senatorowie – Kazimierz Kleina i Anna Bogucka – Skowrońska a także Marek Biernacki – wiceprzewodniczący sejmiku województwa pomorskiego. Atmosfera od początku była gorąca. Główny postulat stanowiło usunięcie tablic zakazu wstępu. Dyrektor SPN, na wstępie, przeprosiła za niefortunność sformułowań użytych na tablicach. Potem odpowiadano na pytania obecnych wyjaśniając zawiłość sprawy. Po dwóch godzinach trudnej debaty kwestia likwidacji tablic zaczęła przyjmować formę kompromisu – część mieszkańców oponowała za bezwzględnym usunięciem wszystkich tablic, większość natomiast dopuszczała możliwość usunięcia tablicy z napisem wstęp wzbroniony uzasadniając to negatywnym odbiorem takiej informacji przez naszych turystów. Po wysłuchaniu argumentacji zadeklarowaliśmy zdjęcie tablicy „obszar ochrony ścisłej – wstęp wzbroniony” co zostało wykonane we wtorek czyli następnego dnia.

Równolegle, na skutek przekonania, że emocje towarzyszące spotkaniu nie pozwoliły na omówienie wszystkich ważnych dla mieszkańców kwestii wójt gminy Lidia Orłowska Gettler zorganizowała kolejne spotkanie 23 lipca, na którym już spokojnie, przez 8 godzin, omówiony został, punkt po punkcie, sposób realizacji porozumienia w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego, jakie zawarła gmina z Ministrem Środowiska w 2003 roku. Na spotkaniu Pani Wójt przypomniała, że w porozumieniu zapisano postulaty, które mają znaleźć się w planie ochrony Słowińskiego Parku Narodowego. Pierwszy plan ochrony powstaje aktualnie, co oznacza, że wnioski z porozumienia gmina złoży do Ministra Środowiska przypominając o podjętych wobec mieszkańców zobowiązaniach.

Po analizie zapisów porozumienia zgodnie uznano, że pomimo braku planu ochrony, zapisy porozumienia są systematycznie wdrażane przez park i gminę. Istnieje jednak kilka punktów, których literalna realizacja, w obecnym stanie prawnym, może być niemożliwa jak na przykład zapisane wyłączenie z zarządu Parku 30 ha gruntów wsi Kluki dla realizacji programu ożywienia tej miejscowości. Poinformowaliśmy wszystkich obecnych o krokach jakie podejmował w tej sprawie Park, Muzeum i Gmina w celu realizacji zapisu oraz o braku rozwiązań prawnych pozwalających na przekazanie gruntów wnioskodawcom. Ten fakt nie uniemożliwia jednak realizacji wcześniejszych uzgodnień. Podtrzymaliśmy naszą wcześniejszą deklarację możliwości realizacji programu w partnerstwie z Gminą i Muzeum Pomorza Środkowego, w którym „wkładem” Parku były by między innymi grunty położone we wsi.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim mieszkańcom oraz przyjezdnym za obecność na spotkaniach, konstruktywną krytykę a także za docenienie naszych działań w różnych obszarach.  

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..