Modraszek i strzępotek

Modraszek bagniczek Vacciniina optilete

Słowiński Park Narodowy jest znany z różnorodnych siedlisk, to powoduje, że można spotkać wiele interesujących przedstawicieli grup zwierząt. Do jednej z nich należą motyle dzienne Rhopalocera. Do tej pory na całym obszarze Parku stwierdzonych zostało blisko 60 gatunków. Niektóre z nich są bardzo cenne i rzadkie w skali całego kraju. Do nich należą m.in. modraszek bagniczek Vacciniina optilete i strzępotek soplaczek Coenonympha tullia. Są to gatunki związane z terenami podmokłymi. Ten pierwszy głównie preferuje torfowiska wysokie i ich skraje oraz bory bagienne. Strzępotek soplaczek Coenonympha tulliaDrugi zaś, bardziej torfiaste łąki, torfowiska niskie i przejściowe oraz rozległe turzycowiska. Oba gatunki motyli są prawnie chronione w Polsce. Głównym zagrożeniem dla nich w kraju jest degradacja siedlisk lęgowych wskutek osuszania terenów podmokłych, wydobywania torfu oraz eutrofizacji środowiska.

Dzięki czynnej ochronie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, polegającej na utrzymywaniu właściwych warunków siedliskowych, możemy się poszczycić występowaniem tych rzadkich przedstawicieli lepidopterofauny.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..