Światowy Dzień Mokradeł – 2 lutego 2013 r.

miniaturaUznanie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2013 jako Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody skłoniło Sekretariat Ramsar do podjęcia w ramach Światowego Dnia Mokradełtematu „mokradła a gospodarka wodna”. Obchody tego dnia, upamiętniające uchwalenie „Konwencji o obszarach wodno-błotnych” (podpisanej w irańskim kurorcie Ramsar 2 lutego 1971 roku), przybliżają niezwykle istotną rolę, jaką woda odgrywa w obszarach podmokłych. Sekretariat Ramsar, przywołując słowa Leonardo da Vinci "Woda jest siłą napędową natury" oraz korzystając z przykładów zaczerpniętych z historii dowodzi, że zaburzenia w dostępie do wody prowadziły do sytuacji, w których wiele rozwiniętych cywilizacji stawało na krawędzi swojego istnienia. Dziś o odgrywających się wówczas dramatach świadczą jakże często już tylko przysypane piaskiem artefakty.

Głównym celem Światowego Dnia Mokradeł 2013, którego tegoroczne hasło brzmi „Mokradła dbają o wodę”, jest podniesienie świadomości ludzi w zakresie istnienia współzależności między wodą i mokradłami oraz uzmysłowienie nam, że tereny podmokłe są podstawowym naturalnym zasobem ludzkości i kluczowym, niedocenianym często elementem obiegu wody. Mokradła, uczestnicząc w procesie jej oczyszczania, będą odgrywać coraz większą rolę w zurbanizowanych społeczeństwach (szacuje się, że 80% światowej populacji do roku 2030 będzie mieszkaćw obszarach miejskich).Jak podaje Sekretariat Ramsar, całkowita objętość wody na Ziemi wynosi ok. 1,4 mld km3, jednakże tylko około 35 mln km3 (ok. 2,5% całkowitej objętości) to zasoby wody słodkiej. W praktyce, jedynie ok. 200 tys. km3 jest dostępnych dla ludzi. Racjonalna gospodarka wodna zyskuje więc szczególne znaczenie. W ciągu 50 lat (1950-2000), w wyniku wzrostu liczby ludności, zasoby słodkiej wody przypadające na 1 osobę zmniejszyły się o 60%. Zużycie wody rośnie w tempie dwukrotnie wyższym niż wskaźnik wzrostu populacji w ostatnim stuleciu, a liczba regionów, w których występują chronicznie braki wody stale wzrasta. Niezwykle ważne staje się zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody nie tylko na cele spożywcze, ale również na potrzeby sanitarne, rolnictwa, przemysłu, transportu. Redukcja jej zużycia, zmiana stosowanych metod produkcji (nowe technologie), ograniczanie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, recykling, a w szczególności bezpośrednia ochrona terenów podmokłych i ich odtwarzanie, to dobre praktyki w zarządzaniu zasobami wodnymi. Celem, jaki powinien przyświecać powyższym działaniom jest osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy sferą produkcji i rozwoju społeczeństw a ekologicznym charakterem przestrzeni, zapewniającym trwałość funkcjonujących ekosystemów.

Mokradła, jako źródło i magazyn słodkiej wody, są dziś niezwykłym skarbem ludzkości. Ich stan zachowania zależeć będzie od współpracy różnorodnych grup interesariuszy. Warto pamiętać, że stan ten zależeć będzie również od działań i świadomych, właściwych decyzji każdego z nas. Istotny staje się przekaz, że bez mokradeł nie będzie wody. Nie będzie też kultury współczesnego człowieka.

 

Do pobrania: broszura, poster

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..