Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów planów ochrony

 

Na podstawie art. 19 ust 1 pkt 1, ust. 1a, 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm), § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94 poz. 794), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401)

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego
w Smołdzinie

 

informuje o przystąpieniu do sporządzenia planów ochrony następujących obszarów:

  • Słowiński Park Narodowy
  • Obszary Natura 2000:
    PLB 220003 - Pobrzeże Słowińskie
    PLH 220023 - Ostoja Słowińska
    PLB 990002 - Przybrzeżne Wody Bałtyku
Tryb i zakres prac koniecznych do wykonania zawarto w rozporządzeniach Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94 poz. 794) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401) oraz projekcie "Projekt planów ochrony dla obszarów Natura 2000 - Ostoja Słowińska, Przybrzeżne Wody Bałtyku i Słowińskiego Parku Narodowego"

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - na każdym etapie realizacji tj. począwszy od.01.04.2011, a kończąc 31.12.2012 mogą być składane wnioski i uwagi do projektu.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..