Realizacja projektu „Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków” realizowanego przy wparciu instrumentu finansowego LIFE+ i NFOŚiGW

Realizacja projektu „Ochrona ptaków wodnych i błotnych     w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków” realizowanego przy wparciu instrumentu finansowego LIFE+ i NFOŚiGWW roku 2011 rozpoczęła się realizacja projektu „Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków”, którego beneficjentem koordynującym jest Instytut Biologii Ssaków PAN. Projekt ten po części jest finansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Słowiński Park Narodowy jest jednym ze współbeneficjentów w projekcie. Na naszym terenie prowadzone są działania ochronne mające na celu redukcję inwazyjnego drRealizacja projektu „Ochrona ptaków wodnych i błotnych     w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków” realizowanego przy wparciu instrumentu finansowego LIFE+ i NFOŚiGWapieżnika - norki amerykańskiej, która wywołuje straty zarówno w okresie lęgowym ptaków (wiosna-lato) jak i poza nim (jesień-zima).

W pierwszym etapie norki są wyłapywane przy użyciu pułapek żywołownych i usuwane z sąsiedztwa miejsc najbardziej istotnych z punktu widzenia ochrony ptaków. W kolejnych latach eliminacja drapieżników będzie prowadzona na coraz większym obszarze, tak by odsunąć zagrożenie tego rodzaju drapieżnictwem od terenów najbardziej cennych dla ptaków.

Realizacja projektu „Ochrona ptaków wodnych i błotnych     w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków” realizowanego przy wparciu instrumentu finansowego LIFE+ i NFOŚiGWPo każdej serii odłowów kolejnym działaniem jest monitoring skuteczności usuwania drapieżników za pomocą specjalnych tratw. Są to konstrukcje pływające, wewnątrz których znajduje się pojemnik z gliną – odciśnięte na niej tropy świadczą o obecności norki. Procent tratw odwiedzonych przez drapieżniki informuje nas o skuteczności odłowów lub pojawieniu się nowych osobników. Jeśli monitoring ten nie wykaże zmniejszenia się liczby drapieżników planowane są ich dalsze odłowy.

Trzecim rodzajem działania jest monitoring sukcesu lęgowego ptaków prowadzony w każdym roku trwania projektu. Realizacja projektu „Ochrona ptaków wodnych i błotnych     w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków” realizowanego przy wparciu instrumentu finansowego LIFE+ i NFOŚiGWPolega on, w uproszczeniu, na odnalezieniu jak największej liczby gniazd ptaków wodnych i wodno–błotnych, określeniu ich przynależności gatunkowej, a następnie kontroli sukcesu lęgowego (liczba złożonych jaj vs liczba wyklutych piskląt) oraz określeniu przyczyny ewentualnych strat. Wspomagająco w tym działaniu wykorzystywane są urządzenia typu foto-pułapka, dzięki którym możliwe jest dokładniejsze ustalenie przyczyny utraty lęgów, w tym procent strat powodowany przez obce gatunki ssaków drapieżnych (norka amerykańska, jenot, szop pracz).

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..