VI Słowiński Turniej Ekologiczny o Puchar Dyrektora SPN

 

 

 

Słowiński Turniej Ekologiczny to forma terenowych zajęć edukacyjnych, które już na stałe wpisały się do kalendarza przedsięwzięć edukacyjnych nie tylko Słowińskiego Parku Narodowego, ale również Zespołu Szkół Gimnazjum w Smołdzinie. Celem, jaki przyświecał organizatorom Turnieju, była edukacja ekologiczna prowadzona w myśl zasady "co zobaczę i zrobię sam - zrozumiem i zapamiętam". Z tego też względu koncepcja Turnieju opierała się na bezpośrednim kontakcie uczestników z niezwykłą przyrodą Parku. Edukacja poprzez zabawę może odbywać się w najróżniejszych postaciach i na najróżniejszych płaszczyznach - ważne, by była ona skuteczna. Z tego względu program Turnieju przewidywał wykonanie 13 konkurencji - zadań (w tym również ruchowych), odwołując się do przyrodniczej wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gmin położonych w otulinie Parku. Z uwagi na ogłoszenie roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów, część zadań poświęcono zagadnieniom ochrony ekosystemów leśnych SPN, prezentując m.in. bogactwo i zróżnicowanie zbiorowisk czy siedlisk (konkurencja "Poprzez lasy i bory?"). O tym jaką rolę pełnią lasy oraz jak cenne są to ekosystemy młodzież miała okazję przekonać się, włączając się do gier "Drzewa leśne SPN", "Rola drzew w ekosystemach" czy "Lasy bogactwem naturalnym". Zagadnieniom dotyczącym biocenozy - zespołów organizmów roślinnych i zwierzęcych, współistniejących i ściśle powiązanych z lasami SPN, poświęcono gry "Kto mieszka w lesie", "Puk-puk!! Kto tu mieszka?", "Pajęcza sieć", "Lot nietoperza" oraz "Nie taki on straszny?". Nie zapomniano również o najcenniejszym drzewostanie w Parku, objętym ochroną ścisłą, proponując uczestnikom zabawę "Drzewo - obiekt badań ekologa".

Tegoroczną, szóstą edycję Turnieju zaliczyć możemy do szczególnie udanych. Niesprzyjająca aura, dość obfite opady już od rana mogły, z pozoru, odstraszyć uczestników. Tak się jednak nie stało. Pierwsi goście pojawili się na parkingu w Czołpinie jeszcze przed godziną dziewiątą, zachęcając organizatorów i wolontariuszy do wzmożonego wysiłku i starań w należytym przygotowaniu wszystkich stanowisk. Pomimo trudności, stwarzanych przez naturę, program Turnieju przebiegał planowo, wieńcząc całość zabawy testem-quizem i wyłonieniem zwycięskich drużyn. Uśmiechy na twarzach, szczere zaangażowanie, dobry humor, a przede wszystkim poprawne odpowiedzi wystawiły uczestnikom najlepsze świadectwo w tym kończącym się już roku szkolnym. Dziękujemy uczestnikom 27 drużyn turniejowych za liczne przybycie, za wspólną zabawę i troskę o otaczającą nas przyrodę. Kontynuacja idei Słowińskiego Turnieju Ekologicznego to w dużej mierze efekt pracy młodych ludzi - uczniów Zespołu Szkół Gimnazjum w Smołdzinie oraz ich nauczycieli - Pani Ireny Kurek oraz Pana Waldemara Wiśniewskiego, na ręce których składamy, w imieniu SPN oraz uczestników zabawy edukacyjnej, serdeczne podziękowania. Już teraz liczymy na równie owocną współpracę w przyszłym roku - do zobaczenia!

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..