Szkolenia wewnętrzne dla pracowników Parku

 

W ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (priorytet V. działanie 5.4) - pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego uczestniczyli w cyklu szkoleń wewnętrznych. Szkolenia te są jednym z elementów projektu "Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych".
Dotychczas odbyło się 7 szkoleń, natomiast ostatnie planowane jest 10.08.2011 r.
Szkolenia dotyczyły następującej tematyki:
1. Wydatki strukturalne w parku narodowym jako państwowej jednostce budżetowej - termin 01.12.2009 - ilość uczestników - 25
2. Ochrona przeciwpożarowa Słowińskiego Parku Narodowego. Udzielanie pierwszej pomocy - termin 26.03.2010 - ilość uczestników - 20
3. Ekosystemy (siedliska przyrodnicze) brzegu Bałtyku i strefy przymorskiej na przykładzie Słowińskiego parku Narodowego - termin 21.06.2010 - ilość uczestników - 20
4. Wybrane elementy monitoringu ekosystemów wodnych w Słowińskim Parku Narodowym - termin 27.09.2010 - ilość uczestników - 20
5. Skuteczna i efektywna komunikacja - termin 08.11.2010 - ilość uczestników - 15
6. Sprawna i efektywna komunikacja - termin 28.03.2011 - ilość uczestników - 20
7. Uwarunkowania prawne funkcjonowania parku narodowego i obszarów Natura 2000 w świetle zapisów ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie środowiska - termin 28.06.2011 - ilość uczestników - 20
8. Szkolenie kancelaryjno-archiwalne - wymagania w stosunku do parków narodowych w zakresie prowadzenia i archiwizowania dokumentacji - planowany termin 10.08.2011 - planowana ilość uczestników - 20

Cykl przeprowadzanych szkoleń cieszył się dużym zainteresowaniem wśród pracowników i przyczynił się do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji.
Szczególne podziękowania należą się w tym miejscu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska - która realizowała ten projekt, a Słowiński Park Narodowy jak i inne parki były partnerami

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..