Ochrona sieweczki obrożnej w Słowińskim Parku Narodowym

Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) objęta jest ścisłą ochroną gatunkową i widnieje jako gatunek narażony na wyginięcie (VU) w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Gniazdo tego gatunku nie przypomina „typowego” ptasiego gniazda – jest niewielkim dołkiem w piasku, często otoczonym plażowymi kamykami. Samica składa do niego 3-4 doskonale zakamuflowane jaja. Gniazdo położone jest zwykle u podnóża wydm, w pewnej odległości od linii brzegowej. Lęgi narażone są na liczne zagrożenia, takie jak drapieżnictwo, czy nadmierna presja turystyczna.
Ze względu na zmniejszającą się populację tego cennego gatunku, Słowiński Park Narodowy w ramach zadań ochronnych, we współpracy z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING prowadził w sezonie lęgowym 2019 kontynuację monitoringu, ochrony lęgów poprzez zakładanie koszy lęgowych oraz kolorowego znakowania sieweczek obrożnych. Kosze zakładane są na uprzednio znalezione lęgi sieweczek i mają na celu ochronę jaj przed drapieżnictwem oraz nieumyślnym zdeptaniem przez ludzi.
W tym roku w Słowińskim Parku Narodowym stwierdziliśmy 20 par lęgowych sieweczek obrożnych. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 10-15 par, a więc dzięki działaniom ochronnym prowadzonym na polskim Wybrzeżu obserwujemy wzrost populacji tego gatunku. Zaobserwowaliśmy ponadto powrót sieweczek na solniska na Półwyspie Żarnowskim, czyli miejsce zajmowane przez nie historycznie. W sezonie 2019 w Parku stwierdzono 22 pisklęta sieweczek, a aż 19 piskląt otrzymało obrączki ornitologiczne.
Dzięki obrączkom ornitologicznym możemy śledzić dalsze losy „naszych” ptaków. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że dwie sieweczki obrożne, zaobrączkowane w ubiegłym roku jako pisklęta na plażach Słowińskiego Parku Narodowego, powróciły do Parku połączone w parę. Samica N91 była pisklakiem wyklutym w okolicy Wydmy Łąckiej, a samiec N93 wykluł się około 200 m od miejsca, w którym został ponownie zaobserwowany. Słowińska sieweczka HE założyła udany lęg w Słajszewie, kolejne sieweczki obserwowane były podczas sezonu lęgowego w rezerwacie Ujście Wisły, Ptasi Raj, w Helu oraz w Ustce. Trzy sieweczki wyklute w ubiegłym roku na Półwyspie Helskim z lęgów chronionych koszami były z kolei lęgowe w SPN.
Słowińskie sieweczki zimą wybierają się w daleką podróż – sieweczka P41 obserwowana była w październiku na francuskim wybrzeżu w Saint-Denis-d'Oleron, natomiast sieweczka U8 aż w Casablance (Maroko)!
Czekamy na dalsze informacje o „naszych” sieweczkach. Zachęcamy do raportowania informacji o zaobrączkowanych ptakach na stronę http://ring.stornit.gda.pl/ oraz do podzielenia się plażą z dzielnymi sieweczkami w sezonie lęgowym (kwiecień-sierpień).

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..