Konferencja nt. Ocena stanu populacji jelenia na terenie SPN

W dniu 15 listopada 2018r. Słowiński Park Narodowy zorganizował konferencję w związku z zakończeniem projektu naukowego pt. „Ocena stanu populacji jelenia na terenie SPN" finansowanego ze środków Funduszu Leśnego. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Szczecinku, okolicznych Nadleśnictw Ustka, Damnica, Lębork, Choczewo, Parków Narodowych, Powiatowego Inspektora Weterynarii, a także dzierżawców obwodów łowieckich.

W ostatnim okresie coraz częściej mówi się o tzw. szkodach ekologicznych wyrządzanych przez gatunki licznie występujące na obszarach chronionych. Gatunki te przekształcają siedliska przyrodnicze, niekiedy degradując je całkowicie. Obecnie wiemy jaką rolę odgrywają poszczególne gatunki, ale nie znamy szczegółowego ich wpływu na ekosystemy w wybranych obszarach, w tym w poszczególnych parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Jeleń w Słowińskim Parku Narodowym oddziałuje między innymi na: odnowienie lasu, kondycję młodego pokolenia drzew, trwałość ekosystemów leśnych, różnorodność gatunkową runa leśnego, wzrost liczby drapieżników i padlinożerców, rozszerzanie się chorób odzwierzęcych, w tym borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu i in. Uzyskane wyniki badań przyrodniczych pozwalają na szczegółową identyfikację zadań, jakie winno się wykonać w stosunku do poszczególnych gatunków, głównie tych, które mogą stanowić zagrożenie dla ekosystemów chronionych obszarów. Z tego względu celem omawianego projektu było zebranie informacji dotyczącej stanu populacji jelenia i na jej podstawie stworzenie w przyszłości strategii zarządzania tą populacją tak aby ograniczyć jej negatywny wpływ na cele ochrony Parku oraz obszary przylegające.

Po przywitaniu uczestników spotkania przez Dyrektora SPN Pana Marka Sobockiego charakterystyki obszaru SPN dokonał Pan dr Ireneusz Izydorek. Założenia projektu, problematykę sedacji zwierząt dzikich oraz wykorzystywanie fotopułapek w badaniach przyrodniczych omówili Panowie Andrzej Wróbel, Artur Kulwas i Rafał Banul. Następnie prezentacji wyników projektu oraz wstępnych założeń strategii zarządzania populacją jelenia na terenie SPN dokonał Pan dr hab. Jakub Borkowski oraz Pan prof. dr hab. Czesław Hołdyński z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Na zakończenie konferencji Pan Andrzej Wróbel wygłosił referat nt. populacji dzika w Polsce i problemu z nim związanego tj. ASF. Uwieńczeniem dnia była długa i żywa dyskusja.


Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..