Zmiana terminu składania prac w konkursie plastycznym „Bogactwo Słowińskich siedlisk przyrodniczych”

Słowiński Park Narodowy przypomina o ogłoszonym konkursie plastycznym „Bogactwo Słowińskich siedlisk przyrodniczych”. W związku z wskazaniem na ogłoszeniu z dnia 7 listopada, błędnego adresu strony www, pod którym dostępne są dokumenty dotyczące konkursu, termin przekładania prac zostaje wydłużony do 03 grudnia 2018 r.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu LIFE 13/NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”, a wszystkie szczegóły, tj. regulamin, formularze i załączniki znajdują się na stronie projektu pod adresem: http://lifenaturaslowinska.pl
 
W związku z powyższym zmianie ulega paragraf X Regulaminu i nabiera brzmienia:

X TERMINY:
1. Termin ogłoszenia Konkursu: 31 października 2018
2. Termin nadsyłania prac: 3 grudnia 2018
3. Obrady komisji oceniającej: 4-6 grudnia 2018
4. Ogłoszenie wyników Konkursu: 7 grudnia 2018
Przypominamy zasady konkursu:

Celem Konkursu jest zaprezentowanie bogactwa siedlisk przyrodniczych Ostoi Słowińskiej, w tym w szczególności siedlisk przyrodniczych obszaru objętego projektem „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”. Wykaz przedmiotowych rzeczonych siedlisk stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przewidziany dla osób w trzech przedziałach wiekowych, dla których określa się następujące formy prezentacji tematu:
 
I / 3-6 LAT / forma prezentacji tematu: PRACA PLASTYCZNA /
II / 7-14 LAT / forma prezentacji tematu: PLAKAT /
III / POWYŻEJ 14 LAT / forma prezentacji tematu: PLAKAT /
 
Prace konkursowe należy przesyłać pocztą tradycyjną do dnia 03 grudnia 2018 r. z dopiskiem na kopercie „LIFE 13 NAT/PL/000018 - Konkurs” na adres:
Słowiński Park Narodowy ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie DZIECI, MŁODZIEŻ i OSOBY DOROSŁE.


załączniki:

1) wykaz siedlisk
2) zgoda
3) formularz zgłoszeniowy
4) plakat


Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..