II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu”

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu”, organizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku i współorganizowana przez Czernichowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny oraz Słowiński Park Narodowy, odbyła się w dniach 25-28 września 2018 roku w Słupsku i Smołdzinie. Konferencja poświęcona była problematyce wpływu zmian klimatycznych na naturalne zasoby szeroko rozumianych obszarów granicznych.
Zakres tematyczny konferencji NARBAC koncentrował się wokół szeregu zagadnień w odniesieniu do zmian klimatu:
• zapis zmian w osadach czwartorzędowych w oparciu o dane paleobiologiczne i paleozoologiczne;
• zapis przeszłej i analiza obecnej działalności gospodarczej człowieka w środowisku przyrodniczym;
• metody badań przeszłych zmian i prognozowanie;
• emisja zanieczyszczeń do wybranych komponentów środowiska;
• polityka klimatyczna - działania redukcyjne i adaptacyjne;
• zmiany warunków produkcji rolnej;
• tendencje zmian bioróżnorodności w różnych ekosystemach granicznych;
• rozwój turystyki (geoturystyki) i rekreacji;
• wpływ zmian globalnych na gospodarkę sektorową: leśnictwo, energetyka, transport, rolnictwo, gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane;
• zrównoważony rozwój regionalny i lokalny z uwzględnieniem zmian klimatu;
• funkcjonowanie obszarów chronionych w warunkach niestabilności klimatycznej.
W dniu 27 września w Muzeum SPN w Smołdzinie miała miejsce sesja referatowa dotycząca problematyki obszarów chronionych, podczas której pracownicy Parku przedstawili prezentację pn. „Slowinski National Park under a changing climate”. Po sesji referatowej odbyła się wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego w rejon wydmy Czołpińskiej, a następnie przejazd do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.
Artykuły z Konferencji zamieszczone zostały w monografii wydanej przez Akademię Pomorską w Słupsku pt. „Natural resources of border areas under a changing climate Vol. 2”. Więcej informacji na temat Konferencji dostępne jest na stronie internetowej: https://narbac.apsl.edu.pl/pl


Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..