Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Instytucja finansująca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wykaz finansowanych zadań

id:   PR07
tytuł projektu:   "Budowa małej infrastruktury edukacyjno-turystycznej na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, celem zmniejszenia antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo - II etap"
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR08
tytuł projektu:   Ochrona różnorodności gatunkowej ptaków wodnych i błotnych Słowińskiego Parku Narodowego poprzez rozpoznanie negatywnego wpływu drapieżnictwa, w tym drapieżnictwa norki amerykańskiej - etap I
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR02
tytuł projektu:   Zakup sprzętu oraz materiałów do wykonywania czynnej ochrony oraz monitoringu ekosystemów wodnych Słowińskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR06
tytuł projektu:   Modernizacja ciepłowni w Smołdzinie przy ul. Bohaterów Warszawy 1B wraz z wymianą pompy ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR09
tytuł projektu:   Termomodernizacja budynku Muzeum Przyrodniczego w Smołdzinie
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR010
tytuł projektu:   Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Słowińskiego Parku Narodowego - etap I
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR011
tytuł projektu:   Odtworzenie wybranych siedlisk torfowo-łąkowych i leśnych Słowińskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR012
tytuł projektu:   "Budowa małej infrastruktury edukacyjno-turystycznej na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, celem zmniejszenia antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo - I etap"
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR013
tytuł projektu:   "Przebudowa pomostu widokowego nad jeziorem Łebsko w Słowińskim Parku Narodowym"
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR015
tytuł projektu:   Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR016
tytuł projektu:   Uzupełnienie małej infrastruktury w latach 2012-2013 na terenie Słowińskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR017
tytuł projektu:   Wykonanie zaplecza dydaktycznego przy obiekcie muzealnym w Rąbce – etap I
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR022
tytuł projektu:   Doskonalenie systemu ochrony przeciwpożarowej w Słowińskim Parku Narodowym
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany

 

id:   PR024
tytuł projektu:   Wykonanie teledetekcyjnej analizy środowiska przyrodniczego SPN oraz wyposażenie w narzędzia informatyczne na potrzeby zarządzania obszarem chronionym
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowano
id:   PR026
tytuł projektu:   Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH 220023 Etap I
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   w trakcie realizacji
id:   PR031
tytuł projektu:   Przebudowa dróg pożarowych w Słowińskim Parku Narodowym
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany
id:   PR043
tytuł projektu:   Nawigacja w Przyszłość - Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo - Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego jako nowoczesne narzędzie programu edukacji ekologiczenj Słowińskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany
id:   PR049
tytuł projektu:   "Ochrona żerowisk, krajobrazu, oraz zachowanie i promocja tradycyjnych form użytkowania gruntów rolnych poprzez wykup i późniejsze zagospodarowanie gruntów w granicach Słowińskiego Parku Narodowego o pow. 26,76 ha w obrębie Izbica, gmina Główczyce
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   zrealizowany
id:   PR050
tytuł projektu:   "Zakup wyposażenia dla Straży Parku w Słowińskim Parku Narodowym"
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   w trakcie realizacji
id:   PR056
tytuł projektu:   "Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej w Słowińskim Parku Narodowym - etap III"
opis (plik pdf):   pobierz treść w formacie pdf
status:   w trakcie realizacji

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..