Nauka

Na progu trzeciego tysiąclecia uwaga świata nauki koncentruje się wokół najcenniejszych obiektów przyrodniczych - parków narodowych. Istnienie obszarów w niewielkim zakresie skażonych cywilizacją, z ich różnorodnością siedlisk, jest szansą na przetrwanie dla wielu gatunków, których liczebność drastycznie spada na skutek nadmiernej eksploatacji zasobów przyrodniczych.

Współczesna wiedza o stanie środowiska naturalnego Słowińskiego Parku Narodowego jest efektem wielokierunkowych badań naukowych - wielu ekspertyz, analiz i diagnoz wykonywanych z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych. W oparciu o nowatorskie programy badawcze możliwe jest wdrażanie coraz skuteczniejszych metod ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, biotopów i biocenoz, gatunków i ich naturalnych siedlisk. 

Znajomość historii przeobrażeń przyrody oraz pełna inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrodniczych Parku to niezbędna podstawa do formułowania metod praktycznej ochrony ekosystemów wodnych, lądowych leśnych i nieleśnych. Podstawa, która umożliwia realizację w Słowińskim Parku Narodowym projektów aktywnej ochrony najbardziej zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. Wiedza, którą uzyskuje się w wyniku wieloletnich badań naukowych to klucz do sukcesu w ochronie torfowisk bałtyckich, w odtwarzaniu siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych, naturalnych ostoi ssaków morskich, restytucji siei w jeziorze Łebsko, troci wędrownej i łososia w rzekach Łupawie oraz Łebie. 

Wyniki najnowszych badań to także nieoceniony materiał dla nauczycieli, którzy pragną realizować program nauki biologii w Słowińskim Parku Narodowym, gdzie preparaty, ilustracje w książkach, filmy ustępują miejsca żywym roślinom, zwierzętom, ekosystemom. Bezpośredni kontakt z naturą, poparty znajomością najnowszych doniesień naukowych, odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu wrażliwości oraz postaw przyszłych pokoleń, którym już wkrótce przyjdzie decydować o losach narodowego dziedzictwa przyrodniczego. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z przywileju, jakim niewątpliwie jest możliwość zgłębiania tajników przyrody w Słowińskim Parku Narodowym - "sanktuarium przyrody" o randze międzynarodowej.


Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..