Filia Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Rąbce

Została udostępniona w 1992 roku. Początkowo w sposób ogólny, dzięki mapom, fotogramom i eksponatom, przedstawiano w niej przyrodę Parku. Obecna ekspozycja geomorfologiczna pt. "Wydmy" po raz pierwszy została zaprezentowana w 2002 roku. Składa się na nią dziewięć podświetlanych plafonów, na których w interesujący sposób przedstawiono całość procesów i zjawisk związanych ze środowiskiem wydmowym Mierzei Łebskiej, a także specyficzną piaskolubną florę i faunę. Dzięki wystawie można poznać genezę wydm, różnorodność ich kształtów oraz skutki ich ekspansji (regulamin)

Obiekt częściowo przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Udostępnianie:
Od 1 stycznia do 31 grudnia – (wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych  wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora.

Opłata:
za wstęp do filii Muzeum SPN w Rąbce wraz z zapleczem edukacyjnym: 4,00 zł, 2,00 zł (cennik)
za realizację oferty edukacyjnej: 30,00 zł (cennik)

W Filii prowadzone są zajęcia edukacyjne (cennik) w formie lekcji muzealnych trwających do 45 min. Omawiane zagadnienia:
1. Zwierzęta i rośliny wydm.
2. Powstawanie i migracja wydm.

W sali dydaktycznej z systemem audiowizualnym odbywają się zajęcia kameralne i prezentacje multimedialne - Sala edukacyjna w Rąbce

Przy Filii Muzeum SPN w Rąbce działa zaplecze edukacyjne, które jest małą ścieżką edukacyjną - Zaplecze edukacyjne „Piasek i wiatr”

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..