Udostępnione łowiska

W związku z rozpoczęciem prac obejmujących przeprowadzenie renaturyzacji Doliny Łupawy oraz w nawiązaniu do pkt 3 „Regulaminu amatorskiego połowu ryb w śródlądowych wodach Słowińskiego Parku Narodowego”, wprowadzono wyłączenie łowiska Rowokół z amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Łupawy zawartym w obszarze leśnym Rowokół - Żelazo do dnia 31 grudnia 2023 roku.


Łowisko: Łebsko
z łodzi:
- południowa część jeziora Łebsko, poza pasem przybrzeżnych szuwarów, ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby do jeziora Łebsko na wschodzie do pomostu w miejscowości Kluki na zachodzie. Obowiązuje zakaz połowu ryb w 300 m pasie wody przylegającym do brzegu jeziora na odcinku od wieży widokowej w Klukach do miejscowości Lisia Góra
- wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą łączącą pomost i wieżę widokową w miejscowości Rąbka na północy oraz wierzchołek półwyspu Żarnowskiego na południu, w terminie od 1 czerwca do 15 października. Obowiązuje zakaz połowu ryb w 300 m pasie wody przylegającym do płw. Żarnowskiego, a na pozostałym akwenie zakaz wpływania w pas trzcin i oczeretów.
z brzegu:
- lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od granicy Słowińskiego Parku Narodowego w górnym jej biegu do mostu na trasie Izbica-Gać;
- lewa strona rzeki Łeby od mostu na trasie Izbica-Gać do ujścia do jeziora Łebsko;
- rzeka Stara Łeba od mostu drogowego przy miejscowości Izbica do ujścia do jeziora Łebsko;
- odcinek brzegu jeziora między ujściem rzeki Łeba i ujściem rzeki Stara Łeba;
- prawy brzeg rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy SPN;
- kanał Gardno-Łebsko od przepompowni obok miejscowości Przybynin do wału ochronnego przy kanale melioracyjnym biegnącym wzdłuż jeziora Łebsko;
- kanał Łupawa-Łebsko od granicy SPN do kanału melioracyjnego za ostatnim przepustem w kierunku jeziora Łebsko;
- południowo-zachodnia strona kanału łączącego kanał Łupawa-Łebsko z kanałem Łebsko-Gardno;
- odcinek brzegu jeziora Łebsko – od ujścia rzeki Pustynki do około 1 km od pomostu w Klukach w kierunku północno-zachodnim do końca drogi gruntowej biegnącej od skrzyżowania w Klukach za posesją o numerze 14 (miejsce oznaczone tablicą informacyjną SPN).


Łowisko: Gardno
z łodzi:
- południowo-wschodnia część jeziora Gardno, ograniczona linią prostą od ujścia rzeki Łupawy do ujścia rzeki Grabownicy, poza pasem przybrzeżnych szuwarów;
z brzegu:
- południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią przy północnej granicy wsi Gardna Wielka i terenem ośrodka Surfcamp;
- prawy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy, od rozwidlenia przy jeziorze do granicy SPN.
Zabronione jest przechodzenie, przepływanie oraz wędkowanie na kanale w Rowach, biegnącym od rzeki Łupawy w kierunku oczyszczalni ścieków (wał przeciwpowodziowy).


Łowisko: Pustynka
z brzegu:
- prawy brzeg rzeki, od granicy SPN w górnym jej biegu do punktu odległego o 1 km w kierunku jeziora Łebsko od mostu usytuowanego na drodze Kluki – Izbica.


Łowisko: Rowokół
W związku z rozpoczęciem prac obejmujących przeprowadzenie renaturyzacji Doliny Łupawy oraz w nawiązaniu do pkt 3 „Regulaminu amatorskiego połowu ryb w śródlądowych wodach Słowińskiego Parku Narodowego”, wprowadzono wyłączenie łowiska Rowokół z amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Łupawy zawartym w obszarze leśnym Rowokół - Żelazo do dnia 31 grudnia 2023 roku.


Łowisko: wody morskie
Amatorski połów ryb w pasie Morza Bałtyckiego leżącego w granicach Słowińskiego Parku Narodowego może odbywać się całodobowo, wyłącznie z brzegu (łowienie z plaży, brodzenie) na odcinku plaży w miejscach udostępnionych w celach rekreacyjnych, pomiędzy słupkami 200 – 211 km brzegu morskiego, z wyłączeniem miejsc wyznaczonych do kąpieli.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..