Lekcje z klimatem

Zrzut ekranu powitalnego aplikacji;Kolaż sześciu zdjęć siedlisk oraz gatunków, których dźwięki odtwarzane są w aplikacji. Nad zdjęciami logo SPN i PPN. Pod nimi logotyp Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Aplikacja mobilna „Słowiński Park Narodowy – Lekcje z klimatem” wykonana została jako pomoc dydaktyczna dla programu edukacyjnego „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN”, który realizowany jest przez pracowników Parku w Muzeum SPN w Czołpinie.

W trakcie omawiania jednego z sześciu tematów „Wkręceni w brzmienie Natury – jak bije serce przyrody?” uczestnicy zajęć zapoznają się z zagadnieniami związanymi z pojęciem dźwięku. Zastanawiają się czym jest cisza i czy to prawda, że jednym z głównych zanieczyszczeń powietrza jest hałas? Dowiadują się jakie są granice słyszalności dźwięków i jakie są poziomy głośności różnych źródeł dźwięku. Rozpoznają odgłosy przyrody, choćby takie jak: „śpiew wydm” – dźwięk charakterystyczny dla Słowińskiego Parku Narodowego. Podczas zajęć zarówno prowadzącemu jak i uczestnikom towarzyszy wcześniej wspomniana aplikacja.

Aplikacja posiada kilka poziomów wyboru. Na każdym poziomie dźwięki zostały pogrupowane według określonego kryterium. Zrzut ekranu aplikacji;Menu wyboru pięciu kategorii dźwięku w formie prostokątów w kolorach identyfikujących SPN z opisem oraz piktogramem dla każdej kategorii.W najbardziej rozbudowanej kategorii „Dźwięki natury – charakterystyczne odgłosy siedlisk” można zagłębić się w kolejnych niższych poziomach. Przyjęły one nazwy siedlisk SPN: łąki, wydmy, plaża i morze, bory, lasy liściaste, torfowiska, wody śródlądowe. Tu po dokonaniu kolejnego wyboru można usłyszeć dźwięki najbardziej charakterystyczne dla tego siedliska, na przykład dla łąki będzie to odgłos wydawany przez derkacza, przepiórkę, czajkę, szczekanie kozła, czy brzęczenie owadów. Gdzie indziej usłyszymy szum morza, wiatru, kapania wody. Po wysłuchaniu nagrań z rozmową, śmiechem, płaczem czy sygnalizacją uliczną uczestnicy zajęć zastanowią się jaką rolę odgrywa w życiu codziennym dźwięk.

Zrzut ekranu aplikacji;Menu wyboru dźwięków, które wydają gatunki spotykane na łąkach w SPN. Po lewej stronie piktogram głośnika. Po prawej stronie piktogram gatunku oraz jego nazwa gatunkowa.Aplikacja przy uruchomieniu wymaga połączenia z internetem. Aby działała offline, należy wejść w ustawienia i pobrać treści.

Aplikacja mobilna „Słowiński Park Narodowy – Lekcje z klimatem” dostępna jest do pod linkiem: aplikacja - lekcje z klimatem.

Aplikację zrealizowano w ramach projektu POIŚ Nr POIS.02.04.00-00-0202/17 „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Deklaracja dostępności

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..